Nieuws

Bezwaar maken tegen te lage WOZ?

Bezwaar maken tegen een hoge WOZ-waarde is redelijk bekend. Maar bezwaar maken tegen een te lage WOZ…? Vanaf 1 oktober kunt u officieel uw bezwaar indienen. Maar waarom zou u dit doen?

Wat is WOZ?
WOZ staat voor ‘Waardering Onroerende Zaken’ en wordt gebruikt als uitgangspunt voor een aantal belastingen: de onroerend zaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Daarnaast kan het invloed hebben op de hoogte van uw hypotheek. Hoe hoger de waarde is, hoe meer belasting u moet betalen. Dus daarom zou u zeggen dat u altijd een zo laag mogelijke WOZ zou moeten hebben. Maar dat is dus niet helemaal waar.

Wanneer een hoge WOZ?
Een hoge(re) WOZ-waarde kan interessant zijn, omdat het een goede indicatie geeft van de waarde van uw huis en daarmee een sterk argument is voor uw vraagprijs. Houd er daarnaast rekening mee dat er onlangs al een wet aangenomen is Bovendien is er al eerder een wet aangenomen die ervoor zorgt dat alle WOZ-waardes op termijn openbaar worden.

Hebt u een hypotheek zonder NHG? Ook dan kan een hogere WOZ-waarde positief zijn. De renteopslag die u betaalt is afhankelijk van hoeveel u leent ten opzichte van de waarde van uw woning. En bij enkele grote hypotheekaanbieders mag u de waarde gebruiken en hoeft u u geen taxatierapport te hebben. Uw adviseur kan u vertellen hoe dit precies zit.

Bezwaar maken?
Officieel kon u geen bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde, maar daar komt dus per 1 oktober verandering in. De werkwijze is voor te hoge en te lage waardes overigens hetzelfde. De Waarderingskamer raadt aan om in beide gevallen om eerst telefonisch contact op te nemen, uw situatie uit te leggen en snel tot een oplossing te komen. Natuurlijk kunt u ook een formeel bezwaarschrift indienen.

De gemeente zal uw bezwaar in beide gevallen inhoudelijk beoordelen en u laten weten of ze er wel of geen gehoor aan geven. Ook ontvang u een toelichting. Als u uw WOZ-waarde laat verhogen, dan controleert de gemeente ook of u u wel realiseert dat u meer moet gaan betalen.

Tags: