Nieuws

Langer thuis wonen met de Blijverslening

De overheid werkt aan de zogenaamde Blijverslening. Met deze lening kunnen senioren hun huis toekomstbestendig maken en zodoende langer thuis blijven wonen. Het geld kan ingezet worden omdat bijvoorbeeld de gezondheid van de bewoners om aanpassingen vraagt. Denk hierbij aan gelijkvloers wonen of het installeren van een traplift.

Interesse
De administratie van de Blijverslening zal worden gedaan door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), dezelfde partij die ook de Starterslening onder handen heeft. Een groot aantal gemeenten hebben al aangegeven dat zij interesse hebben.

Voorwaarden
Gemeenten mogen zelf bepalen of en aan wie zij de lening aanbieden. Ook de vereisten voor het in aanmerking komen mogen door henzelf vastgesteld worden. De Blijverslening mag maximaal € 50.000 bedragen, maar gemeenten mogen ook een lager bedrag beschikbaar stellen. De Blijverslening heeft een lagere rente dan een gewone hypotheek, maar de gemeente mag zelf beslissen of een deel van de lening aflossingsvrij is of helemaal annuïtair moet zijn.

Tags: |