Nieuws

Ministers voelen weinig voor stimuleren maatwerkhypotheken

Vanuit de regering is er niet veel animo om de regels voor hypotheekverstrekking zodanig aan te passen dat maatwerk makkelijker mogelijk wordt, zo bleek uit het overleg van de Tweede Kamercommissie Wonen woensdag. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) wil het aan de markt overlaten; minister Dijsselbloem (Financiën) wil eerst voorbeelden zien. Wel zegden zij toe met de AFM te gaan overleggen over de mogelijkheden.

Tijdens het commissieoverleg woensdag was Blok niet erg genegen om aan de toetsingsnormen voor hypotheken te gaan sleutelen. Vanuit de Kamer was er gevraagd om een ‘standaard-uitzondering’ voor starters en ouderen. Deze groepen hebben nu vaak moeite om een hypotheek te sluiten omdat geldverstrekkers minder dan voorheen geneigd zijn om van de toetsingscriteria af te wijken. PvdA-lid De Vries wees erop dat geldgevers in de praktijk maar weinig maatwerk toepassen. “Ik herken dat, maar kan het geen handen en voeten geven”, aldus Blok. “Concurrentie kan helpen, want dan kan een klant naar een andere partij stappen, maar ik zou niet weten wat ik hier verder aan kan doen. Een regeling voor starters is moeilijk, want een salarisverhoging is niet vanzelfsprekend.”
Er werden veel vragen gesteld over de inkomensnormen (LTI) die veel starters en huurders in de weg zitten. Blok wil daar zijn vingers niet aan branden: “Ik ben voorstander van het vaststellen van de inkomensnormen door een onafhankelijk instituut. Er is vaak politieke druk om hoge hypotheken te verstrekken, dus ik kies hier voor een ‘hands off’-benadering.”

Bespreken met AFM
Bloks collega Dijsselbloem was wat toeschietelijker: hij vroeg om concrete voorbeelden waarbij de geldgever geen maatwerk wilde toepassen, bijvoorbeeld voor mensen die naar een kleinere woning willen verhuizen. “Kom met voorbeelden, dan kunnen wij dat met de AFM bespreken.” Dijsselbloem vindt dat er te veel nadruk wordt gelegd op snelheid van processen bij hypotheekaanbieders. “Je hypotheek binnen een week, daar ben ik niet voor. Dat wordt te veel gehypet. Mensen gaan dan te snel over tot de aankoop van een huis, zonder ontbindende voorwaarden. Hatseflats. Maar dan moeten ze nog naar de bank. Ik zou consumenten en zzp’ers willen adviseren: ga op tijd naar de bank. Zorg dat je weet wat je kunt lenen en laat je niet gek maken.”

Advieskosten
Het berekenen van extra kosten bij het wijzigen van een hypotheek vindt Blok logisch: “Als wij aanbieders verplichten om het klantbelang centraal te stellen, zou het raar zijn als zij geen vragen stellen bij tussentijdse aanpassingen en daar ook iets voor rekenen. De aanbieder is al snel verwijtbaar als hij nalaat bepaalde dingen te vragen en daardoor de klant met een later niet-passende hypotheek opzadelt.” Blok wees op de mogelijkheid een execution only-hypotheek te sluiten.