Nieuws

Prinsjesdag 2015: de gevolgen voor uw portemonnee

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. De dag waarop de Koning de troonrede voorleest en de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aanbiedt aan de Tweede Kamer. Wat stond er in? We geven je een overzicht van de belangrijkste nieuws voor jouw huis en je portemonnee.

‘Het gaat goed, maar nog niet goed genoeg’
Het gaat beter met de Nederlandse economie: we zien groei. Maar tegelijkertijd is de werkloosheid nog hoog en zien we hier niet echt verandering in. Daarom is het Kabinet van plan om de lasten op arbeid structureel te verlagen, de koopkracht in balans te brengen en door te gaan met de ingezette hervormingen.

Koopkracht verbetert
De meeste Nederlanders zullen meer koopkracht krijgen. Ruim 80% van de huishoudens gaan er op vooruit, 16% gaat erop achteruit. De koopkracht gaat gemiddeld 2,6% omhoog en de werkenden gaan er het meest op vooruit. Onder meer komt dat door de verlaging van de inkomstenbelasting. Ook de belastingspercentages van de tweede en derde schijf gaan omlaag. Ben je nieuwsgierig naar jouw koopkracht? Dat kun je uitrekenen op de website van de NOS.

Vermogensbelasting omhoog én omlaag
Als het aan het Kabinet ligt, gaan in 2017 de huishoudens met kleine vermogens minder belasting betalen en die met grote vermogens juist meer. De vrijstelling voor kleine vermogens komt te liggen op € 25.000 per persoon te liggen. Een gezin krijgt dus een vrijstelling tot € 50.000. Nu is dat nog € 21.330 per belastingplichtige.

Heb je straks meer dan € 25.000 aan vermogen? Dan gaat er gekeken worden naar de winst je op dat bedrag maakt. Er komt een nieuw voorstel voor vermogens tot € 100.000 en tussen de € 100.000 en € 1.000.000. Maar waarschijnlijk is het laatste woord over deze wijziging nog niet gezegd.

Verhoging schenken voor eigen huis
Voor de woningmarkt is het belangrijkste nieuws dat het Kabinet het plan heeft om de belastingvrije schenkingsregeling structureel te verhogen van € 50.000 naar € 100.000. Dit zou op 1 januari 2017 van kracht worden. Deze verruimde regeling is dan hetzelfde als de succesvolle crisismaatregel van afgelopen jaar. Veel mensen maakten toen al gebruik van deze verruiming. Heb je in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de regeling die nu geldt, dan heb je de mogelijkheid om 2017 en 2018 dit schenkingsbedrag aangevuld te krijgen naar € 100.000.

Tags: