Nieuws

Vermogensbelasting omhoog én omlaag

Als het aan het Kabinet ligt, gaan in 2017 de huishoudens met kleine vermogens minder belasting betalen en die met grote vermogens juist meer. De vrijstelling voor kleine vermogens komt te liggen op € 25.000 per persoon te liggen. Een gezin krijgt dus een vrijstelling tot € 50.000. Nu is dat nog € 21.330 per belastingplichtige.

Heb je straks meer dan € 25.000 aan vermogen? Dan gaat er gekeken worden naar de winst je op dat bedrag maakt. Er komt een nieuw voorstel voor vermogens tot € 100.000 en tussen de € 100.000 en € 1.000.000. Maar waarschijnlijk is het laatste woord over deze wijziging nog niet gezegd.

Verhoging schenken voor eigen huis
Voor de woningmarkt is het belangrijkste nieuws dat het Kabinet het plan heeft om de belastingvrije schenkingsregeling structureel te verhogen van € 50.000 naar € 100.000. Dit zou op 1 januari 2017 van kracht worden. Deze verruimde regeling is dan hetzelfde als de succesvolle crisismaatregel van afgelopen jaar. Veel mensen maakten toen al gebruik van deze verruiming. Heb je in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de regeling die nu geldt, dan heb je de mogelijkheid om 2017 en 2018 dit schenkingsbedrag aangevuld te krijgen naar € 100.000.

Tags: | | |